Ukončení chovu pávů na zámku v Třeboni

Třeboňský paví pár našel nový trvalý domov, a to na Státním zámku Konopiště. Ukončení chovu předcházelo usmrcení pávů volně pobíhajícími psi v areálu zámku, ale i škody páchané ptactvem na cizím majetku.

 
Jistě jste si mnozí všimli, že letošní jaro byli páv (vloni dovezený ze zámku Zákupy) s pávicí (předloni dovezená ze zámku Buchlovice) po několikadenním volném pobíhání znovu uzavřeni, tentokrát ve voliéře v zámeckém parku. Přistoupili jsme k tomu s těžkým srdcem z několika důvodů.
Někteří návštěvníci nerespektují zákaz volného pobíhání psů, kteří volné pávy prohání (některým se podařilo pávy v minulosti i usmrtit, jiné "jen" zhmoždit).
Díky tomu se začali pávi soustřeďovat na náměstí a ještě častěji v klidnějších dvorcích měšťanských domů, kde káleli a způsobovali další škody, většinou klováním zobáky do tmavých automobilů.
Jiné zámky od chovu pávů taktéž ustupují, zpravidla ze stejných důvodů jako my. Výjimkou jsou tak jen památkové objekty mimo městské zástavby, jako například Konopiště, kde mají na 2 desítky pávů. Věříme, že ti naši brzy zapadnou do chovu, byť dnes konopišťstký paví kohout Břetislav našeho pavího kohouta Vítka, jak jej tamní paní kastelánka po vypuštění na terase pojmenovala, náležitě prohnal. Paví slepice se pro změnu skamarádily rychle.
Děkujeme za pochopení a pojedete-li někdy okolo Konopiště, zastavte se je pozdravit a projděte si rovnou s průvodcem i úchvatné zámecké interiéry, které po sobě zanechal arcivévoda František Ferdinand d'Este, tehdejší majitel zámku v Chlumu u Třeboně.
 
Vít Pávek, kastelán SZ Třeboň
23. června 2022