Svatební obřady

Prožijte svůj první společný životní krok na třeboňském zámku.
Nabízíme vám Schwarzenberský sál a altán v zámeckém parku.


 


 

Schwarzenberský sál
je romantickým místem pro konání svatebních obřadů na zámku. 
Pro svatebčany je zde připraveno až 80 míst, která plně vyhovují požadavkům i těch
nejnáročnějších zájemců. Sál byl zrekonstruovaný v roce 2005 právě pro tyto účely.

Také zámecký park
je jistě zajímavým místem pro svatební obřady. K tomuto účelu se využívá prostoru v zámeckém altánu.
Svatby se však mohou konat v celém areálu parku podle potřeb a zájmu svatebčanů. 

 
Parkování vozidel:
povolen je vjezd max. 2 osobních automobilů do prostoru velkého nádvoří (parkování u zámecké konírny) na dobu nezbytně nutnou, tedy pouze po dobu konání obřadu a následných gratulací. 
Zámek nedisponuje veřejným parkovištěm, proto je nutné, aby ostatní svatební hosté využili odstavná parkoviště města, přičemž nejbližší se nachází pod hrází Světa v ulici Novohradská.


Ceny svatebních obřadů:   Schwarzenberský sál - 5.000,-Kč (v oficiálních termínech - viz níže)
                                                       Zámecký altán - 6.000,-Kč (v oficiálních termínech - viz níže)
                                                   
                                                         Příplatek za obřad mimo oficiální termín - 2.000 Kč
                                                      V
 zimním období mohou být účtovány poplatky za vytápění prostor.

 

SVATEBNÍ HOSTINY SE NA ZÁMKU NEKONAJÍ!


 


 

 


 

 


 

Pro rezervaci termínů se obracejte

na matriku Městského úřadu v Třeboni,             
tel. 384 342 128, e-mail: miroslava.sadilova@mesto-trebon.cz 

a na správu SZ Třeboň,
tel. 384 721 193, e-mail: trebon@npu.cz
Přijďte se podívat tam, kde začnete svůj nový život.
Rádi vám prostory ke svatebnímu obřadu ukážeme a přitom si můžete prohlédnout i náš zámek.

 

 


 

 

OFICIÁLNÍ TERMÍNY SVATEB / ROK 2023:


pátek 14. dubna - sobota 15. dubna 2023
pátek 28. dubna - sobota 29. dubna 2023

pátek 12. května - sobota 13. května 2023

pátek 26. května - sobota 27. května 2023

pátek 9. června - sobota 10. června 2023
pátek 23. června - sobota 24. června 2023

pátek 14. července - sobota 15. července 2023

pátek 18. srpna - sobota 19. srpna 2023


pátek 1. září - sobota 2. září 2023
pátek 15. září - sobota 16. září 2023

pátek 29. září - sobota 30. září 2023

pátek 20. října - sobota 21. října 2023